LAVLI travel

VRNJAČKA BANJA i MANASTIR ŽIČA -jednodnevni izlet

MANASTIR ŽIČA I VRNJAČKA BANJA


26.05.2024.
22.06.2024.

 

VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska, koje može da bude različito od okvirno planiranog vremena pre polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima.

Vrnjačka Banja se nalazi u centralnoj Srbiji, oko 200 km južno od Beograda. Klima je umereno kontinentalna. Uticaj obližnjih planina daje mikro klimi Vrnjačke Banje poseban karakter i čini je veoma prijatnom. Vrnjačka Banja ima veoma dugu lečilišnu tradiciju. Na Vrnjačkom toplom mineralnom izvoru u vremenu od II do IV veka Rimljani su izgradili svoje lecilište i oporavilište AQUAE ORCINAE. O tome nam svedoče arheološki nalazi u užem jezgru rimske banje, odnosno bazen za kupanje, rimski izvor tople mineralne vode (Fons Romanus) i mnoštvo kovanog novca koji je iz kultnih motiva ostavljen u lekoviti izvor.

Program putovanja:

Polazak sa parkinga oko 07.00 časova u blizini Starog Sajmišta ( parking kod Sava Centra, Hayata).Dnevna vožnja preko Gornjeg Milanovca i Kraljeva do Manastira Žiča. Oblilazak manastira. Žiča je jedan od najznačajnjih srpskih srednjovekovnih manastira. Zadužbina je Stefana Prvovenčanog koji je u njoj i krunisan 1217.godine.Za razliku od većine naših manastira koji su građeni u teško pristupačnim predelima, Žiča se nalazi u plodnoj ravnici, na samo 6 km od Kraljeva prema Mataruškoj Banji. Zato je u svojoj bogatoj istoriji pretrpela mnoga rušenja. Rušili su je i palili Tatari, Turci i Nemci u dva navrata ali je svakoga puta obnavljana. Poslednju temeljnu rekonstrukciju doživela je nakon zemljotresa 1987. godine, kada joj je vraćen autentični izgled iz 13. veka. Pre nekoliko godina u sklopu obeležavanja 8 vekova od postojanja manastira uređen je ceo manastirski kompleks koji danas predstavlja prvoklasni turistički lokalitet. Po predanju je u manastiru Žiča krunisano sedam srpskih kraljeva a prilikom svakog krunisanja otvarana su nova vrata kroz koja je prolazio samo krunisani vladar, pa bi ta vrata potom odmah bila zazidana. Zato Žiču zovu i sedmovrata. Iako postoje nedoumice o broju krunisanih kraljeva nesporna je istorijska činjenica da je sedam vladara iz loze Nemanjića krunisano pod žičkim pečatom a da je u samom manastiru stolovalo nekoliko sprskih patrijarha.

Mnogi istoričari smatraju je prvim dvodomim parlamentom u Evropi.
Nastavak putovanja do Vrnjačke banje. Obliazak banje. U samom centru Vrnjačke Banje, popločana i zatvorena za saobraćaj, svoj bogat i ispunjen život živi Vrnjačka promenada. Nezaobilazna destinacija za sve posetioce banje, ovenčana mnogim sjajnim manifestacijama kojima je bila domaćin i ukrašena bogatim sadržajem ona predstavlja pravu poslasticu za sve turiste.Na samoj promenadi nalazi se statua vrnjačke maskotevrabac Gočko.Lagana šetnja i uživanje uz obilazak japanskog vrta, izvora mineralne vode, mosta ljubavi i parka. Duž široke popločane promenade teče Vrnjačka reka, plitka tokom najvećeg dela godine, mirna i tiha nad kojom se nadvijaju lipe i dvadestetak mostova koji vode  direktno u vrnjački park. Suprotno od reke, celom dužinom promenade nižu se kafići, restorani, prodavnice, butici, ulični prodavci suvenira i slika, poneki harmonikaš sa šeširom na pločniku svirajući za neizvesnu platu zavisnu od dobre volje, mnogih prolaznika. Tu je i vrnjačka biblioteka Dr Dušan Radić, vrnjački bioskop… Dugačka više od 2 kilometra, promenada celom svojom dužinom nudi mesta za odmor i predah bilo na nekoj od brojnih klupa ili pak u nekoj od bašta mnogih vrnjačkih kafića. Slobodno vreme za  individualne aktivnosti, ručak.. Tokom boravka možete se voziti fijakerima, vozićem, posetiti luna park….U popodnevnim časovima povratak za Beograd. Povratak na mesto polaska u večernjim časovima.

Cena aranžmana: 2800,00 din.

CENA ZA ONLINE REZERVACIJE: 2.290,00 din.

Aranžman obuhvata:

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac puta za sve vreme izleta
• Obilaske prema programu
• Troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

• fakultativni ručak
• individualne troškove
• ulaznice za individualne posete

Mogući načini plaćanja :

• prilikom rezervacije

Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Lavli travel D.o.o. od 07.02.2023.

Licenca OTP 81/2021, kategorije A  od 10.09.2021.
Cenovnik br. 1 od 19.01.2024.god.

SRB-09/2024

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opšte uslove putovanja agencije Lavli travel koje možete pogledati ovde

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 1.000 din po osobi.

* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVIĐENO JE NA SVAKIH 4 DO 4,5 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. , gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.

* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

ONLINE REZERVACIJA

VRNJAČKA BANJA i MANASTIR ŽIČA -jednodnevni izlet

Scroll to Top
Call Now Button