LAVLI travel

Garancija

GARANCIJE PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2.000 eur i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000 eur. Garancija putovanja je po polisi broj 30000032633 od 07.02.2023. godine Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o. koja važi od 07.02.2023. do 06.02.2024. godine.
Garancija putovanja se koristi za slučaj:
A) insolventnosti organizatora putovanja, obezbeđuju se:
1.Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska
2.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao
3.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja
4.Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja
B) naknade štete – obezbeđuje se naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:
1.Za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i
2.Za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.
Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka ugovorenog turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.
Ukoliko se utvrdi da je zahtev korisnika garancije putovanja osnovan, garancija putovanja se aktivira u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave sa kompletnom dokumentacijom pisanim putem ili telegramom kod Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o. Bulevar Milutina Milankovića 3b, kontakt telefon: +381 11 7152300, e-mail: office@milenijum-osiguranje.rs
Realan iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen, u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića.
Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima.

Scroll to Top
Call Now Button