LAVLI travel

KRUŠEVAC i LJUBOSTINJA-jednodnevni izlet

 

KRUŠEVAC- MANASTIR LJUBOSTINJA


01.06.2024.

22.06.2024.

 

VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska, koje može da bude različito od okvirno planiranog vremena pre polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima.

KRUŠEVAC-Kao grad bogate tradicije i sa viševekovnom istorijom, nekada srednjevekovna srpska prestonica, Kruševac danas predstavlja moderan grad, ekonomski, administartivni, kulturni, zdravstveni, obrazovni, informativni i sportski centar od značaja za Rasinski okrug i Republiku Srbiju. Opština Kruševac se nalazi u centralnom delu republike Srbije. Zahvata najjužniji kraj panonskog oboda i pripanonske Srbije. Leži u dolinama Zapadne Morave, Rasine, Pepeljuše i Ribarske reke, a izmedju planine Jastrebac, ogranika Kopaonika i Željina i delom padina Mojsinjskih ogranaka Gledićkih planina.Opština Kruševac se graniči sa severne strane opštinom Varvarin, sa severoistoka opštinama Ćićevac i Ražanj, sa istoka opštinom Aleksinac, sa juga opštinama Prokuplje i Blace, a sa jugozapada i zapada opštinama Brus, Aleksandrovac i Trstenik.

“ „Pođimo, braćo i čeda, pođimo na podvig koji je pred nama, ugledajmo se na nagradodavca Hrista. Smrću poslužimo dužnosti, prolijmo krv našu, iskupimo život smrću i dajmo udove naših tela nepoštedno za otačastvo naše, a Bog će se svakako smilovati na ostatke naše i neće istrebiti do kraja rod i zemlju našu“ , bile su reči kneza Lazara pred bitku.

PROGRAM PUTOVANJA :

Polazak sa parkinga oko 07.00 časova u blizini Starog Sajmišta ( parking kod Sava Centra, Hayata). Vožnja auto putem do Kruševca uz jednu kraću pauzu. Dolazak u Kruševac.Obilazak grada započinjemo pešačkom turom. Prva odrednica je u podgrađu srednjovekovnog utvrđenja – Galerija Milića od Mačve, koja sadrži preko stotinu slika našeg najvećeg istorijskog slikara. Iz podgrađa, stepenište vodi u Arheološki park „Lazarev grad“ – kompleks koji obuhvata:Crkvu Lazaricu – dvorsku crkvu kneza Lazara u kojoj se pričestila srpska vojska pred odlazak u Kosovski boj, Narodni muzej – maketa srednjovekovnog utvrđenja i Meštrovićevog Vidovdanskog hrama, kao i kopija Lazareve haljine, najviše privlače pažnju, Spomenik knezu Lazaru – osnivaču grada Kruševca, Donžon kulu – najočuvaniji ostatak srednjovekovnog utvrđenja, ostatke Kneževog dvora – gde je po epskoj pesmi održana Kneževa večera. Napuštamo Arheološki park i na putu do zdanja Gradske uprave zastajemo kraj spomenika kneginji Milici, vladarki izuzetne mudrosti i dobrote. U Gradskoj upravi 47 mozaika i 3 vitraža u svečanoj Mozaik sali, govore nam o Moravskoj Srbiji. U samom centru grada uzdiže se Spomenik kosovskim junacima – simbol Kruševca i delo čuvenog vajara Đorđa Jovanovića koji je, na Svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine, nagrađen Zlatnom medaljom I reda za izložene skulpturalne elemente. Ovu kratku pešačku turu završavamo posetom Kući Simića čija postavka prikazuje porodičan život u kruševačkoj varoši početkom XX veka.Šetnju nastavljamo glavnom Vidovdanskog ulicom do Trga glumaca gde na zgradi Kruševačkog pozorišta prepoznajemo velike fotografije, a zatim i biste legendarnih kruševačkih glumaca.Ubrzo stižemo do Trga FONTANA, koji je, osim fontane, prepoznatljiv po Spomeniku ratnicima 1912 – 1918.godine i Sabornom hramu Eparhije kruševačke – crkvi Svetog Đorđa. Posle svega 50 metara nailazimo na još jedan predivan trg – Trg „Kosturnica“, koji u centralnom delu krasi Spomenik despotu Stefanu Lazareviću, a nešto dalje i jedino vajarsko delo Milića od Mačve – Majka Srbija i Majka Grčka. Slobdno vreme u gradu. Fakultativno odlazak na ručak. Nastsvak putovanja preko Trstenika do manasira Ljubostinja.  Obilazk manastira. Manastir Ljubostinja nalazi se nedaleko od Trstenika i Vrnjačke Banje. Ljubostinja je zadužbina kneginje Milice, žene kneza Lazara Hrebeljanovića i majke despota Stefana Lazarevića. Posvećena je Uspenju presvete Bogorodice. Manastir je ime dobio po staroslovenskoj reči Ljubovstinja, što znači „ mesto ljubavi “. Na mestu na kome je Ljubostinja izgrađena, upoznali su se, tokom jednog vašara, knez Lazar i kneginja Milica.  Gradnja manastira započela je 1388 . godine. Već sledeće godine odigrala se tragična bitka na Kosovu, tokom koje je poginuo knez Lazar. Upravo nad ostacima srpske države preuzela je upravo Milica. Teret vlasti, kao i očajna situacija u tadašnjoj Srbiji, uticali su na to da radovi na gradnji Ljubostinje dugo traju. Graditelj, koji je rukovodio radovima za podizanju Ljubostinje, zvao se Rade Borović. Ovo je jedan od retkih po imenu poznatih srpskih srednjevekovnih graditelja. U unutrašnjosti crkve svoje delo su potpisali i graditelj Rade i živopisac Makarije. Manastir Ljubostinja smatra se za jedan od najlepših primera moravske arhitektonske škole. U Ljubostinji se nalazi i veoma vredan ikonostas, koji je 1822 . godine oslikao Nikola Marković. Slobodno vreme. Povratak za Beograd. Dolazak na mesto polaska.

Cena aranžmana: 2.900,00 din.

CENA ZA ONLINE REZERVACIJE: 2.499,00 din.

Aranžman obuhvata:

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac puta za sve vreme izleta
• Obilaske prema programu
• Troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

• Cena objedinjene ulaznice za Narodni muzej (radno vreme svim danima od 08:00 – 20:00), Kuću Simića (radnim danima i subotom od 08:00 do 16:00) – 200,00 dinara po osobi, grupne posete 150,00 dinara (min. 5 osoba)
• Cena ulaznice za Galeriju Milića od Mačve – 100,00 dinara po osobi
• fakultativni ručak
• individualne troškove ( kafu, piće, prilog u manastirima)

Napomena:Obzirom da se u Mozaik sali odvijaju ceremonije venčanja i svečani prijemi, postoji mogućnost da se ne dobije termin za njeno razgledanje.

Mogući načini plaćanja :

• prilikom rezervacije

Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Lavli travel D.o.o. od 07.02.2023.

Licenca OTP 81/2021, kategorije A  od 10.09.2021.
Cenovnik br. 1 od 19.01.2024.
SRB-08/2024

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opšte uslove putovanja agencije Lavli travel koje možete pogledati ovde

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 1.000 din po osobi.

* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVIĐENO JE NA SVAKIH 4 DO 4,5 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. , gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.

* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

ONLINE REZERVACIJA

KRUŠEVAC i LJUBOSTINJA-jednodnevni izlet

Scroll to Top
Call Now Button