LAVLI travel

SOMBOR-jednodnevni izlet

 

SOMBOR

jednodnevni izlet


25.08.2024.
28.09.2024.
27.10.2024.
17.11.2024.

 

 

VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska, koje može da bude različito od okvirno planiranog vremena pre polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima.

 

Sombor jedan od najzelenijih gradova Srbije, nalazi se na krajnjem zapadu Vojvodine. Do Sombora se stiže kroz nekoliko Vojvodjanski mesta: Vrbas, Kula, Crenka i Sivac, karakterističnih po nizovima uglavnom prizemnih kuća i baroknom crkvom kao centralnom tačkom naselja. Sombor, grad bogate kulturne baštine, čuvar stare tradicije i negovatelj raskošne istorije u kojem su mnogi umetnici i poetičari našli svoj nadaleko poznat ravničarski mir u kome su stvarali svoja najistaknutija dela. Sombor je nadaleko poznat po svom zelenilu, tačnije po bođošima koji su doneseni iz doline Misisipija još 1903. godine te sa pravom nosi epitet najzelenijeg grada Evrope. Ne treba zaboraviti ni stari fijaker koji i danas veselo luta ulicama grada održavajući tradiciju prošlog vremena.


Program putovanja:

Polazak iz Beograda oko 07.00 časova sa pakinga blizu Sava Centa ( Staro Sajmište). Vožnja autobusom preko Novog Sada, Vrbasa i Kule do Sombora. Po dolasku u Sombor, odlazak u pešačku turu. Prošetaćemo centrom grada gde ćete uživati u razgledanju najznačajnijih znamenitosti: Župni Trg, gde je smeštena Zgrada Županije, najmonumentalnija zgrada Sombora. Zgrada Županije podignuta 1808.god. za potrebe administracije Bač-brodoške županije, a ovaj sadašnji izgled je dobila 1882.god., nakon što su joj dozidani bočni tornjevi i začelje.U svečanoj sali Županije čuva se slika „ Bitka kod Sente“ ( slika od 40kvadratnih metara, 7metara visoka i 4metara široka, a ram predstavlja posebno umetničko delo , ram od drveta sa pozlatom). Ferenca Ajzenhuta koja predstavlja najveće slikarsko platno iz jednog komada na prostoru biše Jugoslavije. Naručena je iz Minhena, kao deo Milenijske proslaveod Dolaska Madjara u Panonsku niziju i prikazuje borbu austrijske vojske, predvodjene Eugenom Savojskim protiv Turaka. Druga zanimljivost je crtež „Sombor vidjen očima ptice“.Pored zgrade Županije, nalazi se Park heroja, najveći gradski park u kome je smešten zanimljiv etno restoran Fijaker, a odmah pored se nalazi i Karmelićanska crkva Svetog Stepana Kralja, (sagradjena 1904.god u stilu romantizma,u njoj su smeštene orgulje iz 1926.god),sa pripadajućim samostanom Gospe Karmelske. Gradnja crkve je počela na zahtev somborskih Bunjevaca, a lokacija je izabrana zbog blizine zgrade Županije, budući da su županijski sastanci započinjali bogosluženjem. Nastavljamo dalje ulicom Kralja Petra Prvog,prelepa pešačka zona, tamo se pored pregršt kafića, restorana prodavnica, nalaze i dve statue: prva predstavlja Veljka Petrovića kako drži knjigu iz čijih stranica izleće ptica, a druga je Ernest Bošnjak osnivač jugoslovenske kinematografije i graditelj pomenute zgrade bioskopa. Takodje osim lepih zgrada ovde se nalazi i srpska čitaonica iz 1882.god. Nastavljamo ulicom dalje, na kraju ulice, naspram Županije ,nalazi se Trg Svetog Gjorgja, gde najviše pažnje privlači istoimena, velika pravoslavna crkva izgradjena 1761.godna temeljima stare turske crkvice.Barokno-rokajni stil, sa 77 ikona i mnoštvo vitraža, doprinelo je da crkva dobije status najznačajneg kulturnog dobra. Neposredno pred, nalazi se i bista Laze Kostića , koji sedi na klupi i drži knjigu u ruci.  Potom obilazimo i Trg presvetog Trojstva ili „Ćelavi trg“ – simbol pobede nad kugom. Trg presvrtog Trojstva  dobio je ime po spomeniku koji ga je ukrašavao od 1774.god podignut u zahvalnost za prestanak jedne od brojnih epidemija zaraznih bolesti na ovim prostorim. Prema podatku iz 1902 god. povšina trga je iznosula 6.519,80 m2. U svečanim prilikama su defilovali vojnici, a za vreme gradskih vašara na njemu su bile pijace. Tokom 1874 god popločan sitnom kaldrmom, te je bio izdignut u poredjenju s drugim trgovima. Spomenik trga se nalazio ispred stare gradske kuće, a uništen 1974god , zbog čega se ovaj trg , naziva još i „Ćelavi trg.“Oko njega je bio posadjen divan red stabala. On je bio i središte mere udaljenosti. Somborskih sela:prvi krug sela udaljen je 13km, drugi 20km, trci 25km…..Nakon obilaska slobodno vreme za individulani obilazak i uživanje. Povratak za Beograd. 

Cena aranžmana: 2.900,00 din.

Cena prilikom online rezervacije: 1.990,00 dinara


U cenu aranžmana su uracunati:

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac tokom putovanja
• troškove organizacije i vođenje puta

U cenu aranzmana nije uracunato:

• fakultativni ručak
• ulaznice

Moguci nacini placanja:

• prilikom rezervacije

Minimum za realizaciju putovanja je 50 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadrčaja u programu.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Lavli travel D.o.o. od 07.02.2023.

Licenca OTP 81/2021, kategorije A  od 10.09.2021.

Cenovnik br.1  od 28.06.2024.god.

SRB-12/2024

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opšte uslove putovanja agencije Lavli travel koje možete pogledati ovde

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 500 din po osobi.

* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVIĐENO JE NA SVAKIH 3,5 DO 4 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. , gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.

* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

ONLINE REZERVACIJA

SOMBOR-jednodnevni izlet

Scroll to Top
Call Now Button