LAVLI travel

FESTIVAL LJUBAVI- NOVI SAD

NOVI SAD  I PETROVARADINSKA TVRĐAVA

 

EVROPSKA PRESTONICA KULTURE 2022

 

FESTIVAL LJUBAVI

 


VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska, koje može da bude različito od okvirno planiranog vremena pre polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima.

“Novi Sad-predstonica ljubavi” je glavna tema Festivala ljubavi koji se organizuje u susret praznicima:Dan Zaljubljenih, Svetom Trifunu i Danu žena. Na platou ispred TC Promenada, postavljen  je “ FLOWER WALL”- zid od prirodnog cveća sa natpisima “LJUBAV” na raznim jezicima. Pored kućica koje prodaju hranu, slatkiše, vino I razne poklone I suvenire, na festival se nalazi I nekoliko interesantnih postavki gde se posetioci mogu fotografisati ( krila Anđela “ Love Gate”, Kissing Point”, Old Photo Booth”)

Centralna bina je rezervisna za bogat muzički program, a brojne aktivnosti održavaju se na samom platou, kao I na mnogim drugim lokacijama u Novom Sadu.

Novi Sad je prostor raznolikog, bogatog kulturnog nasleđa mnogih naroda koji u njemu žive. Grad muzeja, galerija, manifestacija. Nalazi se u panonskoj niziji i i na severnim obroncima Fruške gore. Novi Sad je najveći grad Autonomne Pokrajine Vojvodine na severu Republike Srbije, kao i sedište pokrajinskih organa vlasti i administrativni centar Južnobačkog okruga. Grad se nalazi na granici Bačke i Srema, na obalama Dunava i Malog bačkog kanala. Novi Sad je Evropska prestonica kulture 2022. Posle Beograda je drugi grad u Srbiji po broju stanovnika.

PROGRAM PUTOVANJA :

Polazak sa parkinga oko 08.00 časova u blizini Starog Sajmišta ( parking kod Sava Centra, Hayata).Vožnja do Novog Sada. Po dolasku , odlazak na manifestaciju a potom u oblilazak grada. Pešačka tura. Čitava centralna zona Novog Sada, koju čine Trg Slobode, Zmaj Jovina, Dunavska i ulice u njihovom okruženju, je svojevrstan izložbeni prostor. Pored Gratskog Trga, Zmaj Jovine ulice, videćemo i:stari Vladičanski dvor izgađen 1741.godine,Gradsku kuću(izgrađenu u neorenesansnom stilu 1984.god.), Rimokatoličku crkvu (neogotski stil-izgrađena između 1893. i 1895. godine, sa tornjem visokim 75 metara), zdanje Hotela Vojvodine ( prvobitni naziv hotel Jelisaveta iz 1854.godine), zgradu Srpske pravoslavne  gimnazije (1900 g) danšnju Gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj”, Spsku pravoslavnu Crkvc Sv. Georgija,Sinagogu,Narodno pozorište, Gradsku kuću….Slobodno vreme za individualni obilazak. Nakon slobodnog vremena  odlazak do Petrovaradinske tvrđave- Nikad osovjena- “ Gibraltar na Dunavu”, građena je između 1692, i 1780. godine. Tvrđava ima Gornji I Donji grad. Gonjim gradom dominira Toranj sa satom čija velika kazaljka pokazuje sate, a male minute. Slobodno vreme za individualni obilazak, ručak.. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernijm časovima.

Cena aranžmana: 2200,00 din.

CENA ZA ONLINE REZERVACIJE: 1.699,00 din.

 

Aranžman obuhvata:

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac puta za sve vreme izleta
• Obilaske prema programu
• Troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

• fakultativni ručak
• individualne troškove
• ulaznice za individualne posete

Mogući načini plaćanja :

• prilikom rezervacije

Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Lavli travel D.o.o. od 07.02.2023.

Licenca OTP 81/2021, kategorije A  od 10.09.2021.
Cenovnik br. 1 od 18.01.2024.god.

SRB-M 02/2024

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opšte uslove putovanja agencije Lavli travel koje možete pogledati ovde

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 1.000 din po osobi.

* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVIĐENO JE NA SVAKIH 4 DO 4,5 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. , gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.

* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

ONLINE REZERVACIJA

FESTIVAL LJUBAVI- NOVI SAD

Scroll to Top
Call Now Button